Ardere de grund de salcie albă,

Le secteur de Tariverde [link] Explication des figures [link] Planşa I. Planul general al săpăturilor din [link] Fig. Sectorul T. Peretele de nord al încăperii b [link] Planşa II. Planul sectorului Templu.

Medicamentele sunt făcute de mâna omului, în timp ce plantele au harul divin. O diferenţă care spune totul şi încă ceva în plus: că nu existăm şi că nu vom exista decât prin natură. ISBN 81' Explicarea unor termeni mai puţin cunoscuţi Reîntoarcerea oamenilor spre tratamentele medicinale, spre practicile și terapiile naturiste nu e, nicidecum, răsfăţ, modă, moft sau tradiţionalism cu orice preţ, ci o necesitate și un incontestabil temei.

Săpăturile şi [link] Planşa III. Secţiunea A-B din sectorul Templu vezi planul reprodus la pl. II [link] Fig. Paramentul sudic al construcţiei o [link] Fig.

Baza ϒ [link] Planşa IV. Planul sectorului de la vest de zidul de incintă din valul al III-lea [link] Fig. Fragment de fluier de os găsit în încăperea A [link] Fig. Fibule de bronz găsite în stratul romano-bizantin sec. Vedere dinspre N a construcţiilor din partea de est [link] Fig. Încăperea cea mare văzută dinspre E [link] Planşa V. Săpăturile din sectorul XA2 [link] Fig.

Orientările ardere de grund de salcie albă schelete [link] Fig. Mormîntul 5 care taie pavajul penultimului nivel de locuire, cu inventarul lui [link] Fig. Mormîntul 6 şi inventarul lui [link] Fig. Mormîntul 8 şi inventarul lui [link] Fig. Mormîntul 9, care pătrunde în «temelia olbiană», şi inventarul lui [link] Fig. Mormîntul 11, care taie pavajul penultimului nivel de locuire [link] Planşa VI.

Sectorul necropolei romane.

cum să obții pierderea maximă de grăsime

Profilul peretelui de est al şanţului [link] Fig. Planul şanţului [link] Fig. Mormîntul 3 [link] Fig. Obiecte de inventar din mormîntul 5 [link] Fig. Skyphos elenistic [link] Fig. Ceramică autohtonă [link] Fig. Planul şi profilul peretelui de sud al suprafeţei Z2a [link] Fig. Ceramică arhaică attică şi cu figuri roşii, sec. VI—IV î.

Pierderea în greutate a bărbatului de 37 de ani

Zidul din piatră de şist verde [link] Fig. Lagynos, sec. Podeaua unei locuinţe, cu un fragment de zid [link] Planşa VII. Planul mormintelor şi ardere de grund de salcie albă pereţilor de N şi S [link] Fig. Guttus, sec.

pierderea în greutate re

Ceramică autohtonă Latène [link] Fig. Podea de locuinţă făcută din funduri de amfore [link] Fig. Detaliu din podeaua de la figura precedentă [link] Fig. Obiecte provenite din mormintele 5, 11, 13, 18 şi 20 [link] Fig. Mormîntul 5 [link] Fig. Mormintele 9 şi 10 [link] Fig. Mormîntul 12, cu obiectele de inventar [link] Fig. Obiecte din inventarul mormîntului 16 [link] Fig. Inventarul mormîntului 17 [link] Fig. Unelte de silex şi ceramică de tip gumelniţean [link] Fig.

Vasul Pelike din mormîntul 1 [link] Fig Cîteva fragmente ceramice descoperite în rambleul drumului înalt [link] Fig. Sectorul tumular. Planul de situaţie al sondajului de la « Capul viilor » [link] Fig. Profile de vase Gorodsk-Usatovo [link] Fig. Ştampilă pe fundul unui vas-urnă de factură slavă [link] Fig. Sectorul tumular ; 1, mormînt de incineraţie în urnă de factură slavă ; 2—3, arzător de grăsime de top de incinerație cu complex de pietre ; 4, mormînt de incineraţie în casetă de cărămidă [link] Fig.

Urne funerare din cimitirul feudal timpuriu [link] Fig. Planul general al săpăturilor — [link] Pl. Planul şanţului II [link] Fig. Partea superioară a unei amfore greceşti din sec. Planul locuinţei bordei nr.

pierdere în greutate ranger de sănătate

Pond histrian plumb de 0, kg [link] Fig. Plan de situaţie a săpăturilor [link] Fig. Porţiune din zidul lung dinspre est al sălii [link] Fig. Vedere a mozaicului in situ [link] Pl. IV reconstituire [link] Fig. Porţiune din profilul şanţului modern care a tăiat sala cu mozaic [link] Fig.

Este vorba, pe de o parte, de cunoaşterea vieţii în cetatea sclavagistă sub diferitele ei aspecte şi în cursul etape¬ lor succesive, iar pe de altă parte, de cercetarea teritoriului rural, unde apar clar şi se pot urmări uneori mai bine chiar decît în cetate, formele prin care se manifestă angre¬ narea centrului sclavagist în complexul de viaţă al teritoriului vechi dobrogean. Avînd permanent în faţă sarcina elucidării acestor probleme, în alegerea sectoa¬ relor s-a urmărit atît continuarea vechilor puncte, pentru lămurirea problemelor ridicate de săpăturile anterioare, cît şi deschiderea de noi sectoare, ca, de pildă, acel al necropolei tumulare a oraşului, unde pentru prima oară s-au făcut cercetări menite să aducă impor¬ tante preciziuni în legătură cu problema înmormîntărilor oraşului, precum şi însemnate informaţii de ordin cronologic.

Cetatea Histria 1.

Forțarea înrădăcinării butașilor de viță de vie

Sectorul clădirilor romane din zona templului grec T. Sectorul de la vest de zidul de incintă din valul al III-lea.

Aşezarea civilă — platoul extra-muran. Sectorul X — locuinţele din nord-vest.

semn 2020 pierdere în greutate

Sectorul necropolei romane — sudul platoului N. Sectorul Z2.

Asevedeași