Slăbește idiomele.

Was ist der Heilige Geist? Slăbește idiomele pe care o vom avea astăzi se va deosebi de celelalte adunări. În cele mai multe adunări ne concentrăm mai mult asupra rugăciunii pentru bolnavi şi sănătăţii trupului.

slăbește idiomele

Dar în seara aceasta începem o trezire pentru vindecarea sufletului — duhului omului. Dacă este în voia Domnului, ne vom ruga din nou duminică dimineaţa pentru bolnavi. În serile din timpul săptămînii vom vorbi despre lucrurile veşnice care se referă la suflet. Dacă slăbește idiomele este vindecat trupeşte, noi ne bucurăm, căci ne arată că Dumnezeul nostru vindecă bolnavii.

Dar dacă cei vindecaţi trăiesc mult, atunci poate se îmbolnăvesc din nou, posibil de aceeaşi boală de care au fost vindecaţi. Dar aceasta nu pune sub semnul întrebării vindecarea dumnezeiască. Un doctor prescrie medicaţie pentru o aprindere de plămîni, şi două zile după ce pacientul este declarat sănătos, el moare din cauza recidivei bolii.

slăbește idiomele

Dar dacă sufletul este vindecat, atunci aveţi în voi viaţa veşnică. Eu cred că venirea Domnului Isus este aşa de aproape încît ne îndeamnă să facem tot posibilul pentru a cîştiga fiecare suflet pentru Împărăţia lui Dumnezeu, pentru ca să fie vindecat sufletul nostru.

Eu îndrăznesc să spun că cel mai slăbește idiomele trup pe care îl cunosc este trupul lui Isus Hristos. Trupul duhovnicesc al lui Hristos de pe pămînt este foarte bolnav.

Eu nu vreau să vă slăbește idiomele mult în prima seară, căci unii dintre prietenii slăbește idiomele iubiţi deja de acum nu mai au locuri. Noi ne-am propus, dacă Domnul ne va conduce astfel, să construim o sală mare pe acest teren. Noi încercăm să-i aducem pe fraţii noştri într-o legătură mai bună cu Hristos.

Lori și Beti

Acesta este scopul nostru. În seara aceasta vreau să vorbesc despre tema: "Ce este Duhul Sfînt? Noi vrem să mai spunem următoarele: în aceste adunări care sunt cu scop evanghelistic, avem oameni din denominaţiuni diferite care au fost învăţaţi în părerile lor proprii. Eu nu am nimic împotrivă. Eu nu am vrut să fiu niciodată de vină pentru neînţelegerile dintre fraţi.

În adunările care au loc în exterior, predic despre adevărurile mari biblice pe care le cred fraţii care organizează adunările. Dar aici în capelă vreau să vorbesc despre ce credem noi.

Slăbește natural și corect - Programul de 90 de zile - versiunea 2.0 - Școala de Slăbit

De aceea eu aş fi bucuros dacă voi aţi scrie pe bileţele întrebările voastre cu privire la ceea ce credem noi. Eu aş fi bucuros şi voi încerca să explic cît pot de bine.

Voi ştiţi că fiecare biserică are o anumită învăţătură. Voi trebuie să aveţi ceva pentru care luaţi poziţie şi după care vă orientaţi. Dar indiferent de ce biserică faceţi parte — cine este născut din Duhul lui Dumnezeu, este fratele şi sora mea. Poate noi ne deosebim în alte lucruri ca estul de vest, dar suntem fraţi.

Eu nu aş face nimic împotriva fratelui meu, ci aş încerca să-l ajut să se apropie mai mult de Hristos şi să slăbește idiomele cu El. Eu cred că fiecare copil adevărat al lui Dumnezeu ar face la fel pentru mine. Eu nu vreau slăbește idiomele prelungesc această adunare, ci vreau să slăbește idiomele direct la temă, şi de aceea eu vă rog să rupeţi toate podurile din spatele vostru şi să aduceţi fiecare păcat în ordine. Noi vrem să facem aceasta din toată inima şi cu vieţile noastre.

Noi am venit cu un scop aici, şi anume să ne pregătim sufletele pentru venirea Domnului. După cum am amintit deja, poate eu spun şi învăţcîteodată ceva ce este în contradicţie cu ceea ce cred alţii.

Dar intenţia mea nu este să creez contradicţii. Noi suntem aici ca să ne pregătim pentru venirea Domnului. Aici sunt fraţi din diferite oraşe care au venit în vizită. Noi suntem bucuroşi că îi avem în mijlocul nostru. Fără îndoială sunt şi printre ascultători oameni care nu sunt din acest oraş.

Язык: Румынский

Noi suntem bucuroşi că sunteţi aici şi preţuim că ne iubiţi atît de mult, încît veniţi să ascultaţi aceste lucruri. Fie ca Dumnezeu să vă dea cele mai bogate comori pentru a le lua acasă în inimile voastre.

slăbește idiomele

Aceasta este rugăciunea mea. Ceea ce priveşte acest loc de rugăciune, eu cred că aici vin cîţiva oameni care sunt cei mai scumpi de pe acest pămînt. Eu nu am spus toţi oamenii scumpi. Eu am spus că unii dintre oamenii fini şi scumpi de pe pămînt vin aici. Dar cînd merg de la adunare la adunare, atunci văd necesitatea cea mare din această adunare. Este o necesitate. Este vorba despre a fi umplut, a fi închinat, cu o viaţa adîncă şi o umblare mai apropiată de Domnul.

Aura (Moldova) - Lori și Beti

Eu am promis că aduc aceste mesaje. Noi suntem bucuroşi că aveţi legătură în Cuvînt cu noi, aşa cum îl învăţăm slăbește idiomele îl predicăm. În primele trei seri nu voi predica despre o temă, ci voi învăţa slăbește idiomele mesaj din Cuvîntul lui Dumnezeu. Eu nu aştept de la nimeni să facă ceva ce eu nu aş face.

Slăbește idiomele aceasta a fost o Golgota întreagă pentru mine. Eu am trecut prin adîncuri, încît am crezut că nu am să rezist.

Dar eu i-am predat Domnului voia mea şi tot ce ştiu. Într-o seară am rămas treaz împreună cu soţia mea pînă la miezul nopţii. Noi am stat acolo şi ne-am rugat, am vorbit cu Domnul, am avut deschise ambele noastre Biblii. Noi ne-am predat viaţa din nou lui Dumnezeu pentru întreaga slujbă. Noi am fost hotărîţi să renunţăm la voile şi gîndurile noastre negative şi să-I slujim Domnului Isus.

Eu am încrederea că şi voi aveţi aceeaşi poziţie şi faceţi acelaşi lucru. Dacă noi ne adunăm în seara aceasta aici, asta înseamnă că ne aflăm pe pămînt sfînt, printre oameni care s-au rugat şi au postit, care au adus totul în ordine şi s-au pregătit să primească ceva de la Dumnezeu. Eu ştiu că acei care au veniţi flămînzi aici, nu vor pleca tot aşa.

Dumnezeu îi va hrăni cu pîinea vieţii. Înainte de a citi din cartea Lui cea sfîntă, vrem să ne aplecăm capetele pentru rugăciune. Cîntările de laudă ale Sionului au fost cîntate de copiii Tăi.

Inimile lor s-au ridicat. Noi am venit aici pentru a ne preda din nou Ţie şi să ne închinăm din adîncul sufletelor noastre. Doamne, noi Îţi amintim ce ai spus pe munte, cînd i-ai învăţat pe ucenicii Tăi: pierde 1lb de grăsime de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!

Noi venim în seara aceasta cu inimile deschise. Noi venim flămînzi şi însetaţi. Noi ştim că Tu vei împlini făgăduinţa Ta. În timp ce vom deschide Sfînta Scriptură ca să citim din ea, fie ca Duhul Sfînt să ia Cuvîntul şi să-l aşeze în fiecare inimă.

Account Options

Fie ca sămînţa să cadă adînc înăuntru şi slăbește idiomele credinţa curată să se împlinească făgăduinţa Cuvîntului lui Dumnezeu. Ascultă-ne Doamne, curăţă-ne şi cercetează-ne. Dacă este ceva necurat în noi Doamne, un păcat pe care nu l-am făcut de cunoscut, ceva ce nu este drept, descoperă acum Doamne. Noi suntem pregătiţi să o corectăm, pentru că recunoaştem că trăim în umbra venirii Domnului Isus. Şi noi am venit, o Dumnezeule sfînt, în seara aceasta în umbra dreptăţii Tale şi Te rugăm pentru o nouă predare şi închinare şi pentru umplerea cu Duhul Sfînt în viaţa noastră.

Noi vedem că focurile trezirii devin tot mai slabe. Lasă-ne să aruncăm în foc lucruri inflamabile ale Cuvîntului, pentru ca focul să ardă din nou şi inimile noastre să fie pline de rîvnă. Doamne, sfinţeşte-ne prin Cuvîntul Tău scump, prin sîngele Tău şi prin harul Tău, ne rugăm pentru aceasta, şi numai Ţie singur vrem să-Ţi aducem slava şi mulţumirea. Ia toate prejudecăţile din inimile noastre. Curăţă-ne Doamne. Dă-ne inimi curate, mîini curate şi gînduri slăbește idiomele cu care să venim în fiecare seară în locul Tău preasfînt cu bucurie şi slăbește idiomele cu Duhul Tău.

Noi ne rugăm în Numele lui Isus şi pentru El. Isus l-a folosit în lupta Lui cea mare. Cu timpul El a devenit tot mai mare şi apoi El a devenit un Dumnezeu pentru ei.

Ce era asupra bărbaţilor care L-au văzut dinainte şi de cînd a murit, a fost răspîndit peste întreg pămîntul. Cînd am cotit pe strada Graham, am spus: "Satano, care vorbeşti în felul acesta cu mine, vreau să-ţi pun unele întrebări. Despre cine au vorbit proorocii evrei că va veni?

Cine a fost unsul Mesia? Cine a fost Cel a cărui viaţă a fost prezisă cu sute de ani înainte, înainte de a veni? Cine a fost acela care a putut s-o descrie în amănunt? Slăbește idiomele scris: ,EL a fost pus în numărul celor fărădelege. Şi s-a împlinit. EL a fost străpuns pentru fărădelegile noastre, aşa cum a fost scris.

FULTON Salud y Dietas Medicina divulgativa Resumen Bazată pe un plan conceput inițial pentru clienții selecți ai autorului, cartea de față reprezintă un sistem revoluționar care, folosind o combinație precisă de nutriție, biochimie, genetică și psihologie, dă rezultate uluitoare. Scrisă într-un stil clar și antrenant, cartea îmbină ani de succese în lumea showbizului cu strategii de ultimă oră pentru a ajuta pe oricine să slăbească sănătos și rapid!

Tot aşa, El a fost pus slăbește idiomele numărul celor fărădelege, mormîntul Lui a fost pus la un loc cu un om bogat, şi în a treia zi va învia. Toate acestea s-au împlinit cu El. EL a făgăduit apoi Duhul Sfînt, şi eu îl posed pe El.

În Cuvîntul lui Dumnezeu stă scris că fiecare cuvînt este adevărat. Înttîmpinaţi-l numai cu Cuvîntul. Prin aceasta se întîmplă. El nu poate să reziste înaintea Cuvîntului, pentru că Cuvîntul este inspirat. Să citim din Fapte 7. Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, cînd era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran.

Los eBooks más vendidos de la semana

De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în ţara aceasta, în care locuiţi voi acum. Din ţara aceea nu i-a dat nimic în stăpînire, nici măcar o palmă de loc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpînire lui, şi seminţei lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămînţa lui va locui într-o ţară străină, va fi robită, şi va fi chinuită patru sute de ani. Este o temă deosebit de importantă pentru timpul acesta.

Ce este Duhul Sfînt? Motivul pentru care vorbesc despre această temă cafea în pierdere în greutate această ordine, este pentru că voi trebuie să ştiţi ce înseamnă, altfel voi nu puteţi să primiţi Duhul Sfînt.

Voi nu puteţi să-l primiţi, numai dacă credeţi că El a fost dat pentru voi şi este prezent pentru voi. Mai departe, voi nu ştiţi dacă l-aţi primit, numai dacă ştiţi ce rezultate aduce cu sine. Dacă voi ştiţi ce este şi pentru cine este, ce fel de fapte vor fi cînd va veni El, astfel voi veţi recunoaşte ce aveţi, dacă îl primiţi. Prin aceasta aţi avea siguranţă. Astăzi am vorbit cu fratele Jeffries. Noi am făcut-o numai aici de slăbește idiomele.

Unii prieteni din exterior au fost anunţaţi, dar nu avem prea mult spaţiu. Poate o arunc în aer. Poate întorc cheia falsă sau dau drumul unui motor greşit. Eu slăbește idiomele trebui să ştiu mai întîi ce trebuie să fac, înainte de a face aceasta.

slăbește idiomele

Aşa este şi cu primirea Duhului Sfînt. Voi trebuie să ştiţi pentru ce vă rugaţi şi cum puteţi să-l primiţi, şi ce se produce prin aceasta. Mai întîi, Duhul Sfînt a fost făgăduit.

Noi am putea vorbi zece săptămîni fără să se epuizeze această temă, pentru că este Duhul Sfint. Eu vreau să vorbesc numai atît de mult în fiecare seară pînă primiţi claritate, pentru ca în seara următoare să vedem dacă au mai rămas întrebări fără răspuns. Cîţi dintre voi nu au primit încă Duhul Sfînt, nu aţi fost botezaţi cu Duhul Sfînt?

Asevedeași